สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

PEDID2021

รวม link ฟังย้อนหลัง งานประชุม PED ID CHULA 2021
Read more
(Rerun) COVID-19 and Vaccines
Read more
(Rerun) Vaccine Update 2021
Read more
(Rerun) Vaccine Preventable Diseases
Read more
(Rerun) Immunization in Special Population
Read more
(Rerun) Case discussion
Read more
(Rerun) Spot diagnosis
Read more
(Rerun) CRQ
Read more
What'new in COVID-19
Read more
CONFERENCE
รวม link ฟังย้อนหลัง งานประชุม PED ID CHULA 2021
Read more
(Rerun) COVID-19 and Vaccines
Read more
(Rerun) Vaccine Update 2021
Read more
(Rerun) Vaccine Preventable Diseases
Read more
(Rerun) Immunization in Special Population
Read more
(Rerun) Case discussion
Read more
(Rerun) Spot diagnosis
Read more
(Rerun) CRQ
Read more
What'new in COVID-19
Read more