สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกทม.

โรงแรมรอยัล ริเวอร์

31 มีนาคม 2565

09:00 - 16:00 น.

Pediatric Research Day 2022

ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9 มีนาคม 2565

09:00 - 16:00 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เมื่อยุคสมัยและเจเนอเรชั่นเปลี่ยนไป"

video conference

25 กุมภาพันธ์ 2565

00:00 - 00:00 น.

การประชุมบรรยายพิเศษ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

25 กุมภาพันธ์ 2565

12:00 - 13:30 น.

คลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

31 มกราคม 2565

00:00 - 00:00 น.

งานกาชาด ประจำปี 2564 การเสวนาให้ความรู้ประชาชน

ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

21 ธันวาคม 2564

14:00 - 15:00 น.