สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
รับชมย้อนหลัง งานประชุม The 7th PED ID CHULA 2023: Clinical Syndromes

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10

27 พฤษภาคม 2566

09:00 - 16:00 น.

งานประชุม The 7th PED ID CHULA 2023: Clinical Syndromes

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10

27 พฤษภาคม 2566

09:00 - 16:00 น.

Update เนื้อหาเดือนพฤษภาคม 2566

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

1 พฤษภาคม 2566

00:00 - 00:00 น.

Update เนื้อหาเดือนเมษายน 2566

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

3 เมษายน 2566

00:00 - 00:00 น.

Update เนื้อหาเดือนมีนาคม 2566

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

4 มีนาคม 2566

00:00 - 00:00 น.

Update เนื้อหาเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

4 กุมภาพันธ์ 2566

00:00 - 00:00 น.