สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนกันยายน 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

18 กันยายน 2563

08:00 - 16:00 น.

Update เนื้อหา เดือนสิงหาคม 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

1 สิงหาคม 2563

08:00 - 00:00 น.

ตัวอย่างหนังสือ New Faces of Pediatric Infectious Diseases

-

-

00:00 - 00:00 น.

Update เนื้อหา เดือนกรกฎาคม 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

1 กรกฎาคม 2563

08:00 - 00:00 น.

Update เนื้อหา เดือนมิถุนายน 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

3 มิถุนายน 2563

08:00 - 00:00 น.

PED ID CHULA 2020

ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

30 พฤษภาคม 2563

9:00-15:30 น.