สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

INTERESTING CASE

A 14-year-old girl with high-grade fever 8 days

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

บุคลากรของเรา

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

NEWS & EVENTS
Update เนื้อหา เดือนตุลาคม 2565
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
1 ตุลาคม 2565
00:00 - 00:00 น.
งานประชุม HIV and Adolescence 2022
Cape town, South Africa
5-6 ตุลาคม 2565
00:00 - 00:00 น.
หนังสือ Pediatric Infectious Diseases: Diagnostic Microbiology, Antimicrobial Agents and Preventive Measures
-
6 กันยายน 2565
00:00 - 00:00 น.

OCT 01

Update เนื้อหา เดือนตุลาคม 2565
00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31