สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

แนวทางการดำเนินงานป้องกันถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก (กรมอนามัยแม่และเด็ก)

INTERESTING CASE

A 7-mo-old infant with acute fever

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

บุคลากรของเรา

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

NEWS & EVENTS
ประชาสัมพันธ์ งานประชุม APACC 2024
Hybrid Conference, Hong Kong
27-29 มิถุนายน 2567
00:00 - 00:00 น.
Update เนื้อหา เดือนพฤศจิกายน 2566
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
1 พฤศจิกายน 2566
00:00 - 00:00 น.
Young People's Lusaka Declaration The Time is Now!
-
30 ตุลาคม 2566
00:00 - 00:00 น.

DEC 03

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31