สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกทม.

31 มีนาคม 2565 , 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอยัล ริเวอร์