สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

IDCONFERENCE

Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
CNS infections in children
Read more
Mosquito-borne infections
Read more
Immunizations in practice for children under 6 years
Read more
ID conference: Skin manifestations
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Acute fever in older children
Read more
3 cases of MIS-C
Read more
MRSA management and infection control
Read more
CONFERENCE
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
CNS infections in children
Read more
Mosquito-borne infections
Read more
Immunizations in practice for children under 6 years
Read more
ID conference: Skin manifestations
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Acute fever in older children
Read more
3 cases of MIS-C
Read more
MRSA management and infection control
Read more