สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CONFERENCE

IDCONFERENCE

Dengue infection and vaccine recommendation
Read more
ID conference: Spectrum of Adenovirus infection
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
CNS infections in children
Read more
Mosquito-borne infections
Read more
Immunizations in practice for children under 6 years
Read more
ID conference: Skin manifestations
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Acute fever in older children
Read more
CONFERENCE
Dengue infection and vaccine recommendation
Read more
ID conference: Spectrum of Adenovirus infection
Read more
Carbapenem-resistant bacteria: resistant mechanism and treatment options
Read more
CNS infections in children
Read more
Mosquito-borne infections
Read more
Immunizations in practice for children under 6 years
Read more
ID conference: Skin manifestations
Read more
Central line-associated bloodstream infections
Read more
Acute fever in older children
Read more