สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

TB

PIDST 2023: Treatment modification in patients with anti-TB drug intolerance
Read more
ID conference: All about TB what you need to know
Read more
Tuberculosis: Updates 2022
Read more
The challenges and pitfalls of TB management focusing on treatment for drug resistant TB
Read more
TB in pregnancy and children
Read more
Collective review: Tuberculosis in children
Read more
Update on New National Guidelines on Management of TB in Children 2019
Read more
TB ACT NOW: Management in Drug Resistant Tuberculosis
Read more
From guideline To practice
Read more
TOPIC
PIDST 2023: Treatment modification in patients with anti-TB drug intolerance
Read more
ID conference: All about TB what you need to know
Read more
Tuberculosis: Updates 2022
Read more
The challenges and pitfalls of TB management focusing on treatment for drug resistant TB
Read more
TB in pregnancy and children
Read more
Collective review: Tuberculosis in children
Read more
Update on New National Guidelines on Management of TB in Children 2019
Read more
TB ACT NOW: Management in Drug Resistant Tuberculosis
Read more
From guideline To practice
Read more