สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

ANTIMICROBIALS

Antibiotic use in clinical practices
Read more
คู่มือการสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะโดยวิธี Point Prevalence Survey
Read more
PIDST 2022: An Update about Antibacterial Agents
Read more
Antimicrobial rational use and stewardship
Read more
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Appropriate Use of Antimicrobial Agents: Community-acquired pneumonia
Read more
Interprofessional Team Care to Combat MDR Bacteria (CUPA 2021)
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more
PIDST 2020: Antibiotic used in the VUCA world
Read more
TOPIC
Antibiotic use in clinical practices
Read more
คู่มือการสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะโดยวิธี Point Prevalence Survey
Read more
PIDST 2022: An Update about Antibacterial Agents
Read more
Antimicrobial rational use and stewardship
Read more
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Appropriate Use of Antimicrobial Agents: Community-acquired pneumonia
Read more
Interprofessional Team Care to Combat MDR Bacteria (CUPA 2021)
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more
PIDST 2020: Antibiotic used in the VUCA world
Read more