สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

ANTIMICROBIALS

Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more
PIDST 2020: Antibiotic used in the VUCA world
Read more
Smart Use of Oral Advanced 3 rd Generation Cephalosporins in Pediatric Patients
Read more
Antimicrobial smart use
Read more
A treat in pediatric wards:multidrug-resistant organisms
Read more
Antibiotic stewardship program
Read more
Antibiotics
Read more
Optimizing of antibiotic use
Read more
TOPIC
Pediatrics KCMH Guideline
Read more
Optimizing antimicrobial therapy in critically ill patients
Read more
PIDST 2020: Antibiotic used in the VUCA world
Read more
Smart Use of Oral Advanced 3 rd Generation Cephalosporins in Pediatric Patients
Read more
Antimicrobial smart use
Read more
A treat in pediatric wards:multidrug-resistant organisms
Read more
Antibiotic stewardship program
Read more
Antibiotics
Read more
Optimizing of antibiotic use
Read more