สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOPIC

OTHERS

PIDST 2023: Hepatitis B & Hepatitis C in children and adolescents
Read more
PIDST 2022: Diagnostic tests in pediatric practices
Read more
Utilization and Impact of Rapid Multiplex PCR Panel Testing on Infectious Disease Management of Children
Read more
ID Consultation from the frontlines
Read more
PIDST 2022: Prophylaxis and Prevention in Immunocompromised Children
Read more
CLABSI
Read more
Diagnostic Microbiology
Read more
ID-Hematology conference: 3 cases of Pneumocystis jirovecii pneumonia
Read more
Human metapneumovirus
Read more
TOPIC
PIDST 2023: Hepatitis B & Hepatitis C in children and adolescents
Read more
PIDST 2022: Diagnostic tests in pediatric practices
Read more
Utilization and Impact of Rapid Multiplex PCR Panel Testing on Infectious Disease Management of Children
Read more
ID Consultation from the frontlines
Read more
PIDST 2022: Prophylaxis and Prevention in Immunocompromised Children
Read more
CLABSI
Read more
Diagnostic Microbiology
Read more
ID-Hematology conference: 3 cases of Pneumocystis jirovecii pneumonia
Read more
Human metapneumovirus
Read more