สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PRESENTATION
Immunogenicity of BNT162b2 in Previously Infected Children 6 Months to <5 Years of Age, in the Era of Omicron Predominance
Read more
CHIKUNGUNYA MANIFESTATIONS IN URBAN AREA OF THAILAND
Read more
INCIDENCE OF HBV INFECTION FROM MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION IN CHANTHABURI
Read more
VACCINE MARKETPLACE THREE YEARS OF IMMUNIZATION SERVICE IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA
Read more
HPV VACCINE PREFERENCE AMONG YOUNG ADULTS RECEIVING CATCH-UP HPV VACCINE AT THE VACCINE MARKETPLACE
Read more
Clinical outcomes and associated factors for mortality among pediatric patients with carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii
Read more
Clinical outcomes and mortality rate of pediatric melioidosis in southern Thailand
Read more
PRESENTATION
Immunogenicity of BNT162b2 in Previously Infected Children 6 Months to <5 Years of Age, in the Era of Omicron Predominance
Read more
CHIKUNGUNYA MANIFESTATIONS IN URBAN AREA OF THAILAND
Read more
INCIDENCE OF HBV INFECTION FROM MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION IN CHANTHABURI
Read more
VACCINE MARKETPLACE THREE YEARS OF IMMUNIZATION SERVICE IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA
Read more
HPV VACCINE PREFERENCE AMONG YOUNG ADULTS RECEIVING CATCH-UP HPV VACCINE AT THE VACCINE MARKETPLACE
Read more
Clinical outcomes and associated factors for mortality among pediatric patients with carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii
Read more
Clinical outcomes and mortality rate of pediatric melioidosis in southern Thailand
Read more