สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนกันยายน 2564

1 กันยายน 2564 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนกันยายน 2564

- แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2564

- COVID-19 Vaccines in Children: Why, whom, and when?

- สถานการณ์และระบาดวิทยาของโควิด-19 (2 กันยายน 2564)

- ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19

- COVID-19 in Children (งาน IC day รพ.จุฬาลงกรณ์ 6 กันยายน 2564)

- COVID-19 Vaccines (งาน IC day รพ.จุฬาลงกรณ์ วันที่ 6 กันยายน 2564)

- A 14-year-old boy presents with acute gastroenteritis

- ID conference: CNS infections

- New photo quiz

- COVID-19 Multidisciplinary Team (งานอบรม CUPA 2021)

- VDO ความรู้สู่ประชาชน หัวข้อวัคซีน

 

ฟังงานประชุมย้อนหลัง

PED ID CHULA 2020: New Faces of Pediatric Infectious Diseases

PED ID CHULA 2021: Vaccines and Vaccine Preventable Diseases


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนตุลาคม 2564

Follow us on twitter