สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้สู่ประชาชน

VIDEO

งานกาชาด 2564: Wellness talk คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีน
Read more
วัคซีน HPV ในเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP01 วัคซีนสำหรับวัยรุ่น
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP02 โรคไข้ออกผื่นในวัยรุ่น
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP03 โรคไข้หวัดใหญ่และการป้องกัน
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP04 วัคซีนเอชพีวี
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP05 วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนตับอักเสบบี
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP06 วัคซีนไอกรน
Read more
วัคซีนพื้นฐานชนิดใหม่
Read more
ความรู้สู่ประชาชน
งานกาชาด 2564: Wellness talk คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีน
Read more
วัคซีน HPV ในเด็กวัยรุ่นผู้ชาย
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP01 วัคซีนสำหรับวัยรุ่น
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP02 โรคไข้ออกผื่นในวัยรุ่น
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP03 โรคไข้หวัดใหญ่และการป้องกัน
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP04 วัคซีนเอชพีวี
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP05 วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนตับอักเสบบี
Read more
Clinic Chula Teens’ Club EP06 วัคซีนไอกรน
Read more
วัคซีนพื้นฐานชนิดใหม่
Read more