สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 22 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

4-6 พฤษภาคม 2561 , -
โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี