สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

Communication On Pediatric Infectious Diseases & Vaccines

INTERESTING CASE

A term newborn presented with dyspnea at birth

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

 • แผ่นพับไข้เลือดออก
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 • วัคซีนทีแด๊ป
 • แผ่นพับไข้เลือดออก
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 • วัคซีนทีแด๊ป
 • บุคลากรของเรา

  แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

  NEWS & EVENTS
  Update เนื้อหา เดือนกรกฎาคม 2563
  กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
  1 กรกฎาคม 2563
  -
  Update เนื้อหา เดือนมิถุนายน 2563
  กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
  3 มิถุนายน 2563
  -
  PED ID CHULA 2020
  ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  30 พฤษภาคม 2563
  9:00-15:30 น.

  JUL 10

  SUN

  MON

  TUE

  WED

  THU

  FRI

  SAT

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31