สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

How to prepare team for transition services og HIV-positive adolescents

INTERESTING CASE

A 3-month-old infant with severe diarrhea and sepsis-like symptoms

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

 • แผ่นพับไข้เลือดออก
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 • วัคซีนทีแด๊ป
 • แผ่นพับไข้เลือดออก
 • วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ
 • วัคซีนทีแด๊ป
 • บุคลากรของเรา

  แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

  NEWS & EVENTS
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
  ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก.รพ.จุฬาลงกรณ์
  23 ธันวาคม 2562
  12:00-13:30 น.
  ID HIV-Conference
  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึก สก.รพ.จุฬาลงกรณ์
  18 ธันวาคม 2562
  12:00-13:30 น.
  ID Conference Central Line-associated bloodstream Infections How to manage and prevent?
  ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก.รพ.จุฬาลงกรณ์
  25 ธันวาคม 2562
  12:00-13:30 น.

  JAN 23

  SUN

  MON

  TUE

  WED

  THU

  FRI

  SAT

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31