สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2564

INTERESTING CASE

A 1-year-old girl with history of contact TB

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

บุคลากรของเรา

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

NEWS & EVENTS
Update เนื้อหา เดือนเมษายน 2564
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
5 เมษายน 2564
00:00 - 00:00 น.
เปิดลงทะเบียน งานประชุม PED ID CHULA 2021 ครั้งที่ 5
ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
29 พฤษภาคม 2564
09:00 - 15:30 น.
Update เนื้อหา เดือนมีนาคม 2564
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
1 มีนาคม 2564
00:00 - 00:00 น.

APR 20

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30