สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

PIDST 2023: Treatment modification in patients with anti-TB drug intolerance

INTERESTING CASE

A 17-day-old neonate with fever for 2 days

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

บุคลากรของเรา

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

NEWS & EVENTS
งานประชุม The 7th PED ID CHULA 2023: Clinical Syndromes
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10
27 พฤษภาคม 2566
09:00 - 16:00 น.
Update เนื้อหาเดือนมีนาคม 2566
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
4 มีนาคม 2566
00:00 - 00:00 น.
Update เนื้อหาเดือนกุมภาพันธ์ 2566
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
4 กุมภาพันธ์ 2566
00:00 - 00:00 น.

MAR 20

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31