ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม โดยกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับการทำงานของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ - คลิกเพื่อรู้จักเรามากขึ้น

บุคลากรของเรา

บุคลากร
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์ คลิกเพื่อดูรายชื่อบุคลากร

facebook