สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHOTO QUIZ

CASE OF THE MONTH

ทำความรู้จักกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เป็นสาขาวิชางานที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัวแบบเป็นองค์รวม

TOPIC

ข้อมูลยาสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (update 19 มิถุนายน 2565)

INTERESTING CASE

A 1-month-old infant with watery diarrhea

ความรู้.. 

สู่ประชาชน 

บุคลากรของเรา

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและครอบครัว รวมถึงการเรียนการสอนให้กับนิสิตแพทย์

NEWS & EVENTS
งานประชุม PED ID CHULA 2022 ครั้งที่ 6
ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก.ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์
28 พฤษภาคม 2565
09:00 - 15:30 น.
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2566
-
1 มิถุนายน 2565
00:00 - 00:00 น.
Update เนื้อหา เดือนพฤษภาคม 2565
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด
1 พฤษภาคม 2565
00:00 - 00:00 น.

JUL 04

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31