สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหาเดือนกันยายน 2566

1 กันยายน 2566 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนกันยายน 2566

COVID-19 Vaccines in Children and Adolescents during Post-pandemic Era 

Update Impact of PCVs: Practical point for protecting Thai children

New Pneumococcal Vaccines (PCV15)

New Tetravalent Dengue Vaccine

Implementation of Infection Control Bundles in PICU


ฟังงานประชุมย้อนหลัง 

The 7th PED ID CHULA 2023: Clinical Syndromes     Download เอกสารการประชุม

The 6th PED ID CHULA 2022: Antimicrobial Agents in Pediatrics


หนังสือ Pediatric Infectious Diseases: Diagnostic Microbiology, Antimicrobial Agents and Preventive Measures ดูสารบัญหนังสือ 

ติดต่อสั่งซื้อทาง Facebook Read from Home หรือโทร. 087-479-5361 

หรือ ดูรายละเอียด E-book ได้ที่ Bookcaze


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนตุลาคม 2566

Follow us on twitter https://twitter.com/PEDIDCHULA