สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
งานประชุม PED ID CHULA 2022 ครั้งที่ 6

28 พฤษภาคม 2565 , 09:00 - 15:30 น.
ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก.ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์

 ฟังการประชุมย้อนหลัง

Download เอกสารงานประชุม

 

ตอบคำถามเพิ่มเติม

1. ถ้าไม่มีข้อจำกัดการเข้าถึงของยากินที่ใช้รักษา COVID-19 ในเด็ก จะมีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ยาเป็นอันดับก่อน-หลังอย่างไรระหว่าง favipiravir/paxlovid/monupiravir
ตอบ ในเด็ก ยา monulpiravir ยังไม่ approve
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก
- ยา Paxlovid ตาม US FDA ใช้ได้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปและน้ำหนักมากกว่า 40 กก. ที่อาการ mild to moderate และควรให้ภายใน 5 วันหลังมีอาการ
- หากไม่มียาดังกล่าว ตามแนวทางในประเทศไทยให้ favipiravir โดยควรให้ภายใน 4 วันหลังมีอาการ

2. กรณี critical ill การให้ antibiotic แบบ loading dose จำเป็นหรือไม่ เช่น กรณีที่มี septic shock แล้วให้ meropenem 120 mg/kg/dose แล้วค่อย maintenance ด้วย 40mg/kg/dose
ตอบ แนะนำการบริหารยาแบบ loading dose เนื่องจากผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ septic shock จะมีปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับยาในเลือดลดลงเช่น  increase volume of distribution, increase renal clearance ในช่วงแรก

3. cabotegravir IM dose duration ในการรักษาแตกต่างกับ prophylaxis ไหมครับ
ตอบ
Treatment:

Prevention (PrEP):

CAB 600 mg IM monthly x 2 doses (eg, day 0 and day 28), then 600 mg IM every 2 months

 

ผู้ได้รับรางวัล หัวข้อ IC Quiz

ผู้ได้รับรางวัล หัวข้อ Spot Diagnosis

[คุณ Ming กรุณาติดต่อกลับที่ email ped-id@docchula.com เพื่อจัดส่งของรางวัลค่ะ]