สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนมีนาคม 2565

1 มีนาคม 2565 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนมีนาคม 2565

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำฉบับเบื้องต้น การดูแลรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

Implementation of COVID-19 vaccine in children

ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ผลการใช้วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในเด็กอายุ 5-11 ปี

The long-term complications in COVID-19 young survivors

MIS-C: What should pediatrician know?

ID-Pharmacy Conference: Updated guidance on the treatments of drug-resistant gram-negative bacteria

ฟังงานประชุมย้อนหลัง 

PED ID CHULA 2020: New Faces of Pediatric Infectious Diseases

PED ID CHULA 2021: Vaccines and Vaccine Preventable Diseases

คลินิกจุฬาคิดส์คลับ

ดูแลเด็กติดโควิดที่บ้าน Simple safe  

Q&A ชุดโควิดในเด็ก: คาถาป้องกันโควิดในเด็กใช้ได้ดีหรือไม่

Q&A ชุดโควิดในเด็ก: อาการเด็กที่ติดโควิด

Q&A ชุดโควิดในเด็ก: วัคซีนโควิดในเด็ก

Q&A ชุดโควิดในเด็ก: แนะนำวัคซีนโควิดในเด็ก


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนเมษายน 2565

Follow us on twitter