สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนธันวาคม 2564

1 ธันวาคม 2564 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

งานประชุมสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย PIDST 2021

The challenges and pitfalls of TB management focusing on treatment for drug-resistant TB

- Antimicrobial rational use and stewardship

- STDs among youth

- Case: Adolescent presents with rashes at palms and soles

Update เนื้อหา เดือนธันวาคม 2564

- วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย

- ID Conference: acute fever in older children

- ID Pharmacy Conference: Optimizing duration of antibiotic therapy

A 5-year-old boy with psychomotor retardation and acute dystonia

- Chronic osteomyelitis

- Aortitis

ฟังงานประชุมย้อนหลัง 

ID conference: acute fever in older children

COVID-19 Multidisciplinary Team (งานอบรม CUPA 2021) 

PED ID CHULA 2020: New Faces of Pediatric Infectious Diseases

PED ID CHULA 2021: Vaccines and Vaccine Preventable Diseases


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนมกราคม 2565

Follow us on twitter