สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนมกราคม 2564

2 มกราคม 2564 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

**What's new in RSV prevention and COVID-19 vaccine **

Practical points of rotavirus vaccine and pneumococcal vaccine

UPDATE! E-book: New Faces of Pediatric Infectious Diseases

 

Update เนื้อหา เดือนมกราคม 2564

COVID-19

- CPG COVID-19 ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2563

- Minilecture COVID-19

- คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 หลังแพทย์จำหน่ายให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน

- ผู้ป่วย COVID-19 หลังออกจากรพ.

- การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย

 

ID conference

- Invasive candidiasis

- Interesting infectious disease cases from outpatient clinic

 

ID-pharmacy conference

- Cotrimoxazole: clinical uses and side effects

 


**E-learning: Mini-lecture**

- Mini-lecture 41 Vaccine for young adults

- Mini-lecture 42 HAV vaccine for young adults

- Mini-lecture 43 HPV vaccine for young adults

- Mini-lecture 44 Influenza vaccine for young adults

- Mini-lecture 45 Dengue vaccine for young adults

- Mini-lecture 46 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

- Mini-lecture 47 Hepatitis B prevention

- Mini lecture 48 PMTCT of HIV

- Mini lecture 49 Central line-associated bloodstream infection (CLABSI) 

- Mini lecture 50 Tuberculosis

- Mini lecture 51 Latent tuberculosis infection


- รวบรวม link คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค (60 ตอน)


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนกุมภาพันธ์ 2564

Follow us on twitter