สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนธันวาคม 2563

2 ธันวาคม 2563 , 00:00 - 00:00 น.
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

UPDATE! E-book: New Faces of Pediatric Infectious Diseases

 

**CPG COVID-19 ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2563**

**Minilecture COVID-19**

Update เนื้อหา เดือนธันวาคม 2563

Interesting case: A 13-year-old girl with paraplegia for 6 weeks

ID conference: Skin and soft tissue infections

ID-pharmacy conference: Cefiderocol review and clinical uses

Topic:
- Antimicrobial stewardship guideline, Department of Pediatrics, KCMH

- Diagnostic microbiology


**E-learning: Mini-lecture**

- Mini lecture 31 Case demonstration: HFMD

- Mini lecture 32 Case demonstration: Pneumococcal meningitis

- Mini lecture 33 Community-acquired pneumonia in infants

- Mini lecture 34 C. trachomatis infection

- Mini lecture 35 Non typhoidal salmonellosis

- Mini lecture 36 Measles

- Mini lecture 37 Melioidosis

- Mini lecture 38 Pre-exposure rabies vaccine

- Mini lecture 39 Post-exposure rabies vaccine

- Mini lecture 40 Approach to fever in children


- รวบรวม link คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค (60 ตอน)


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนมกราคม 2564

Follow us on twitter