สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 1

17-18 ธันวาคม 2561 , -
ห้องพลับพลึง ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช จ.พืษณุโลก