สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
ลงสำรวจพื้นที่ Rabies SRRT ร่วมกับสถาบันป้องกันและควบคุมโรคในเขตเมือง กรมควบคุมโรค

6 มิถุนายน 2561 , -
เขตวัฒนา กทม.