สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EVENT/ACTIVITY news_icon
งานกาชาด ประจำปี 2564 การเสวนาให้ความรู้ประชาชน

21 ธันวาคม 2564 , 14:00 - 15:00 น.
ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน