Division of Infectious Diseases, Department of Pediatrics,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
EVENT/ACTIVITY news_icon
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเสริมสร้างความครอบคลุมของการดูแลรักษาในวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (YM2M)

16 สิงหาคม 2561 , -
ห้องประชุมบองวีวองท์ รร.ตะวันนา. ถ.สุรวงศ์ กทม.