สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กหญิงไทย อายุ 9 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว มาด้วยอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว 10 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ไม่ปวดศีรษะ ไม่มีไข้ ไม่มีอาการชาหรืออ่อนแรง ที่บ้านปลูกผักสดกินเอง ใช้ปุ๋ยคอก ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่กินเนื้อสัตว์ดิบ ผล MRI brain ดังรูป