สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930

CASE OF THE MONTH

PHOTO QUIZ

เด็กหญิง 14 ปี underlying HIV รับประทานยา AZT,3TC,LPV/r มีอาการปวดศีรษะ จึงไปซื้อยาที่ร้านขายยากิน ไม่ทราบชนิด หลังกิน 1 วัน มีอาการปวดขา ชา และมีลักษณะขาดังรูป ตรวจร่างกาย can’t palpated dorsalis pedis pulse