สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนมิถุนายน 2563

3 มิถุนายน 2563 , -
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนมิถุนายน 2563

งานประชุม PED ID CHULA ครั้งที่ 4: New faces of pediatric infectious diseases

  • ติดตามเนื้อหาและ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่
  • ฟังการบรรยายย้อนหลัง 

**Content**

- Interesting case: A 1-mo-old infant with sepsis and meningitis

- Interesting case: A 11-yr-old girl presents with high-grade fever

- Interesting case: A 10-yr-old presents with fever and conscious change

- Interesting case: A 4-month-old presents with petechial rash

- Pattern of recognition: fever with convulsion

- Vaccine for infants

- Case discussion: A 7-mo-old infant with acute diarrhea


**E-learning** โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

- Pattern of recognition: fever with convulsion

- Vaccine for infants

- Case discussion: A 7-mo-old infant with acute diarrhea


**คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค**

- EP4: ไอพีดี

- EP5: วัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

- EP7: ไข้เลือดออก

- EP12: โรคไอกรนและการป้องกัน

- รวบรวม link ตอนอื่นๆ


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนกรกฎาคม 2563

Follow us on twitter