สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนพฤษภาคม 2563

1 พฤษภาคม 2563 , -
กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

Update เนื้อหา เดือนพฤษภาคม 2563

**COVID-19**
- แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

- ประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 1: COVID-19 Clinical presentation and Laboratory diagnostic tests วันที่ 24 เมษายน 2563 (Click เพื่อฟังการบรรยาย)

- Clinical presentations and laboratory diagnostic test (สไลด์ประกอบการบรรยาย)

- COVID-19 in children (Grand round on the webcast 16 เมษายน 2563) (Click เพื่อฟังการบรรยาย)

- COVID-19 in children (สไลด์ประกอบการบรรยาย)


**E-learning**

- Well baby clinic (คลิปย้อนหลัง) โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

- Lecture (case-based discussion): respiratory tract infection (อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล)

**Content**

- ID-Neonatology conference: Early and late neonatal sepsis

- HIV: Current Problems in Pediatric HIV in Thailand

- Well baby: A 1-month-old infant

- Well baby: A 4-month-old infant

- New photo quiz 4 ข้อ


**คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค**

- EP1: รับมือ COVID-19

- EP2: วัคซีนไข้หวัดใหญ่


ติดตามการ update ครั้งถัดไป เดือนมิถุนายน 2563

Follow us on twitter