สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
PED ID CHULA 2020

30 พฤษภาคม 2563 , 9:00-15:30 น.
ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว (ครบ 300 ท่าน)
ขอบคุณทุกท่านค่ะ

 

**ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563**

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 การประชุมจะจัดในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่ง link การเข้าร่วมประชุมไปยัง email ของผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

โดยจะใช้ชื่อ email ว่า "PED ID CHULA ครั้งที่ 4 Confirmation" ส่งจาก "no-reply@zoom.us"

หากท่านใดไม่ได้รับ email กรุณาติดต่อมาที่คุณปฐมชัย 02-2564930 ในวันเวลาราชการ