สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
PED ID CHULA 2020

30 พฤษภาคม 2563 , 9:00-15:30 น.
ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึกสก. รพ.จุฬาลงกรณ์

กดที่รูปภาพเพื่อลงทะเบียน