สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
PED ID CHULA 2020

ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึกสก. รพ.จุฬาลงกรณ์

30 พฤษภาคม 2563

9:00-15:30 น.

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

-

11 กุมภาพันธ์ 2563

-

Update เนื้อหา เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

14 กุมภาพันธ์ 2563

-