สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
NEWS news_icon
Update เนื้อหา เดือนกรกฎาคม 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

1 กรกฎาคม 2563

-

Update เนื้อหา เดือนมิถุนายน 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

3 มิถุนายน 2563

-

PED ID CHULA 2020

ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

30 พฤษภาคม 2563

9:00-15:30 น.

Update เนื้อหา เดือนพฤษภาคม 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

1 พฤษภาคม 2563

-

Update เนื้อหา เดือนเมษายน 2563

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

15 เมษายน 2563

-

Update หัวข้อ "COVID-19"

กด link ด้านล่าง เพื่อติดตามเนื้อหาล่าสุด

27 มีนาคม 2563

-