สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร 02-256-4930
ความรู้สำหรับประชาชน

คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค
Read more
การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
รับมือกับไวรัสโคโรนา 2019
Read more
บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อ COVID-19
Read more
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
วิธีดูแลตนเองเมื่อสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
งดเดินทาง ลดโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
Read more
ความรู้สำหรับประชาชน
คลินิกจุฬาคิดส์คลับทอล์ค
Read more
การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกตนเองในที่พักอาศัย
Read more
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
รับมือกับไวรัสโคโรนา 2019
Read more
บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อ COVID-19
Read more
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019
Read more
การใส่หน้ากากอนามัย
Read more
วิธีดูแลตนเองเมื่อสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Read more
งดเดินทาง ลดโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
Read more